"สุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่ทาน อาหารดีดี"

 

วิสัยทัศน์

"สร้างความสุขและความอบอุ่น จากอาหารที่มีคุณค่า และดีต่อสุขภาพ พร้อมกับบริการที่ประทับใจ"

 

พันธกิจ

 

       • เพื่อเป็นบริษัทอาหารชั้นเลิศที่นำเสนออาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมีประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
       • รู้จักและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในราคาที่ลูกค้ารับได้
       • ให้การบริการที่อบอุ่นและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด
       • ทำให้พนักงานทุกคนมีความสุข และพึงพอใจในการทำงาน
       • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม